Oferujemy Państwu wykonanie projektu nawierzchni z kostki brukowej wraz z doborem materiałów. Dzięki nam rodzaj kostki brukowej, jej ilość oraz sposób ułożenia będą odpowiednio skomponowane z architekturą budynku oraz otoczeniem działki. Projektant przyjeżdżając na miejsce inwestycji dokonuje pomiarów oraz omawia z Klientem szczegóły dotyczące nawierzchni. Projekty nawierzchni z kostki brukowej. Projektant dysponując konkretną już wiedzą przygotowuje wstępny projekt aranżacji nawierzchni. Po wprowadzeniu zmian i zaakceptowaniu projektu przez Klienta projektant przygotowuje wersję finalną. Projekt zawiera:

• Koncepcja w formie pdf. Przesłana na e-mail do klienta
• Rzut ułożenia wzoru nawierzchni w kolorze
• Rzut nawierzchni z wymiarami
• Zestawienie ilościowe materiałów

Oferujemy również Państwu wykonanie projektu ogrodu. Przed przystąpieniem do wykonania projektu przeprowadzana jest rozmowa z Klientem w celu zebrania jak największej ilości informacji – sugestie, wymagania i preferencje. Kolejnym krokiem jest dokonanie pomiaru oraz przygotowanie wstępnego zagospodarowania terenu. Projektant przygotowuje dwie koncepcje ogrodu. Klient wybiera jedną koncepcje do której wprowadzane są ewentualne poprawki. Po zaakceptowaniu wstępnego projektu przygotowywany jest projekt finalny.
Projekt zawiera:

• Rzut zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją roślin, elementów małej architektury, nawierzchni.
• Plansze kolorystyczną z zaznaczeniem kolorów nawierzchni, roślin itp.,
• Zestawienie roślin
• Szkice, rysunki, zdjęcia

Przykładowe projekty

 • Projektowanie01
  anemptytextlline
 • Projektowanie02
  anemptytextlline
 • Projektowanie03
  anemptytextlline
 • Projektowanie04
  anemptytextlline
 • Projektowanie05
  anemptytextlline